Tietosuojaseloste

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste. Villilohi – yhteistyöverkosto vaelluskalojen puolesta ry:n jäsenrekisteri

1. Rekisterin nimi

Villilohi – yhteistyöverkosto vaelluskalojen puolesta ry. jäsenrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Villilohi – yhteistyöverkosto vaelluskalojen puolesta ry.

3. Yhteyshenkilö ja rekisterin ylläpitäjät

Yhdistyksen sihteeri

Sami Myllymäki
Hetekyläntie 1100
93160 HETEJÄRVI

Sähköposti: villilohiry@gmail.com
Puh. +358 40 578 2934

Yhdistyksen rahastonhoitaja

Jouko Sirkkala
Teljotie 1
90560 OULU

Sähköposti: joukoa.sirkkala@gmail.com
Puh. +358407665399

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Yhdistyslain 11§ mukaan yhdistyksen on pidettävä jäsenistään luetteloa. Villilohi ry. jäsenrekisterin tarkoituksena on rekisteröityjen jäsenten itsestään antamien henkilötietojen hallinta jäsenyyden aikana ja kohtuullisen ajan jäsenyyden päättymisen jälkeen.

5. Käsiteltävät tiedot

  • Jäsenen täydellinen nimi
  • Kotipaikka
  • Sähköpostiosoite
  • Jäseneksi liittymispäivä/eroamispäivä
  • Jäsenmaksutiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin merkitty jäsen on luovuttanut tiedot omalla suostumuksellaan sähköisesti.

7. Henkilötietojen suojaaminen

Jäsentiedot on tallennettu verkon ulkopuoliselle tallennusvälineelle ja tulostettua jäsenrekisteriä säilytetään turvatusti. Jäsenrekisteriin pääsy on vain kohdassa 3 mainitulla yhteyshenkilöllä. Tietoja ei siirretä kolmansille osapuolille.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Jäsenellä on oikeus henkilötietojen tarkastamiseen, korjauspyyntöön tai poistamiseen. Jäsentä voidaan edellyttää varmentamaan henkilöllisyytensä tätä ennen. Yhdistyksen oikeutetun edun perusteella tietoja voidaan säilyttää korkeintaan kymmenen vuoden ajan jäsenen eroamisen jälkeen.

Jäseneksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle.

9. Evästeet

Verkkosivuillamme käytetään evästeitä. Niiden avulla kehitetään verkkopalveluja ja helpotetaan sivujemme löytämistä. Osan evästeistä tarkoituksena on taata sivuston normaali toiminta.

10. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 24.1.2022. Tietosuojaselostetta päivitetää lainsäädännön tai yhdistyksen käytäntöjen muuttuessa.