Villilohi ry

Toimintamme ydin

Villilohi ry toimii vaelluskalakantojen puolustajien yhteistyöverkostona, vaelluskalojen ja vesiluonnon puhtauden edunvalvojana sekä edistää vaelluskalakantojen palauttamista Suomen padottuihin jokiin EU:n vesipuitedirektiivin mukaisesti. Villilohi ry ajaa henkitoreissaan olevien vaelluskalakantojen elvytystä, tuntemista ja valistusta sekä puolustaa niiden ja jokivartisten elinvoimaa ja kestävää kalastusta.

Tavoite

Tavoitteena on edistää valjastamattomien ja vesivoimatalouden piirissä olevien jokien osalta mahdollisimman hyvää vesiekologian, veden puhtauden ja vaelluskalakantojen toimivaa elinkiertoa ja elinvoimaa, tuottavuutta ja säilymistä lohien (meri- ja järvi) ja taimenen (meri-, järvi- lampi- ja joki- ja purotaimenen), nahkiaisen, ankeriaan sekä vaellussiikojen ja meriharjuksen, sekä muiden mahdollisten kuten syysnousevien, syys- ja talvikutevien kalojen (mm. made, nahkiainen, norssi ja muikku) osalta. Sisävesistöjen järvi- ja jokialueilla järvitaimenen, järvilohen, nieriän, harjuksen ja vaellussiian ym. muiden osalta. Hyvään vesiekologiaan kuuluu myös raakkujen ja jokirapujen hyvinvoinnin turvaaminen.

Velvoitteet ajantasaisiksi

Yhdistys pyrkii edesauttamaan kaikkien padottujen vesistöjen kalatalousvelvoitteiden muuttamista EU:n vesipuitedirektiivin edellyttämään tilaan. Tässä tehtävässä huomioidaan kaikkien vaelluskalakantojen parhaat mahdolliset luonnonmukaiset ratkaisut eri kalojen ylös ja alas kulkuun ensisijaisesti luonnonmukaisilla ohitusuomilla, kutu- ja poikastuotantoalueiden varmistamiseen, kuivien uomien ja vesivoimaloiden ympäristövirtaamiin ja vesivoimaloiden katkokäytön lopettamiseen / vähentämiseen, joki- ja purokunnostuksilla, valistuksella, kalastusrajoituksilla ja kestävän kalastuksen kalastussäännöillä sekä maankäytön haittojen ennaltaehkäisyillä.

Valuma-alueet kuntoon

Yhdistyksen tarkoituksena on padottujen vesistöjen ja valuma-alueiden osalta toimia niin, että maksimaalisesti ja viipymättä ryhdytään korjaustoimenpiteisiin, joilla saadaan palautettua luonnolliset ja tarvittaessa tuetut vaelluskalakannat padottuihin vesistöihin. Yhdistys toimii ja vaikuttaa siten, että joella tai vesistöjen valuma-alueella toimiva sähköntuottaja tai muu vesistön tilaan säännöstelyllä tai muilla vahingollisilla toimilla vaikuttava taho ensisijaisesti vastaa haitoista ”ns. haitanaiheuttaja maksaa” -periaatteen mukaisesti joen ja vesistön korjaustoimenpiteiden aiheuttamista velvoitemuutoksien ja ympäristölupien tai muiden toimien taloudellisista kustannuksista.

Kestävää kalastusta

Villilohi ry edistää kestävän kalastuksen periaatteita, joilla vaalitaan elinvoimaisia vaelluskalakantoja muun muassa edistämällä ns. kutuvaltioperiaatetta, vaikuttamalla EU:n Itämeren kalastuskiintöihin, Atlantin ja Barentsinmeren kalastuskiintiöihin, meri- ja rannikkokalastuksen aikajaksoihin ja kiintiöihin, jokialueiden verkkokalastukseen ja kalakiintiöihin sekä yleisiin kalastusrajoituksiin ja kalastussääntöihin. Yhdistys toimii alueellisilla, kansallisilla, kansainvälisillä foorumeilla tavoitteiden edistämiseksi.

Villilohi ry hallitus 2024

  • Puheejohtaja Mika Suutari-Jääskö mika.suutari-jaasko(at)villilohi.com
  • Sihteeri Mikko Vihersalo info(at)villilohi.com
  • 10 jäsentä
  • 2 varajäsentä