Ajankohtaista

25.3.2022

Fortumin on palautettava vaelluskalojen luonnonkierto Kemijokeen

Maaseudun tulevaisuus julkaisi Villilohi ry:n kirjoituksen vaelluskalojen luonnonkierron palauttamisesta Kemijokeen. Kirjoitus on vastaus Fortum Oyj:n Simon-Erik Ollukselle, joka väitti hydraulisen Kalasydän -kalahissilaitteiston olevan ”hyvä esimerkki toimivasta vaellusyhteydestä”. (HS 4.1.2022)Villilohi ry ei hyväksy puhuttavan vaellusyhteydestä silloin, kun ei ole siitä kysymys. Väärien käsitteiden käyttäminen johtaa yleisöä harhaan. Fortum Oyj haki tälle hydrauliselle kalahissilaitteistolle myös yhteiskunnan rahoitusta. Viranomainen hylkäsi hakemuksen. Kriteerit eivät täyty. Siirtolaite ei ole vaellusyhteys. Myös EU:n kriteerit vaativat vaellusyhteydeltä enemmän kuin tekninen siirtolaite tarjoaa. Vaellusyhteys on jatkuvasti virtaava ekologinen jatkumo, jota pitkin kalat ja muut eliöt voivat omin avuin ja tarpeidensa mukaan liikkua joessa ylä- ja alavirtaan padon ohi kaikkina vuodenaikoina. Näin ei Olluksen mainitsemassa laitteistossa tapahdu. Ollus myös puolusteli Fortum Oyj:n vesivoimalaitosten lainmukaisuutta. Kuitenkin lakiin perustuen EU:n komissio muistuttaa Suomea vaellusyhteyksien ja ekologisten ympäristövirtaamien puutteista. Näissä puutteissa Fortumilla onkin epävirallinen Suomen ennätys – vaatimukset eivät toteudu yhdessäkään sen suomalaisessa padossa.Tämän linjan mukainen on tilanne myös Kemijoella. Lue kirjoituksemme kokonaan alla olevasta linkistä Villilohi_FORTUMIN ON PALAUTETTAVA VAELLUSKALOJEN LUONNONKIERTO KEMIJOKEEN