Siirry suoraan sisältöön

Villilohi ry – Yhteistyöverkosto vaelluskalojen puolesta

Villilohi ry. on perustettu palauttamaan vaelluskalat suomalaisiin jokiin. Yhdistys toimii vaelluskalakantojen puolustajien verkostona ja vaelluskalojen sekä vesiluonnon puhtauden edunvalvojana koko Suomessa.

Toimintamme ydin

Villilohi ry toimii vaelluskalakantojen puolustajien yhteistyöverkostona, vaelluskalojen ja vesiluonnon puhtauden edunvalvojana sekö se tulee edistämään vaelluskalakantojen palauttamista Suomen padottuihin jokiin EU:n vesipuitedirektiivin mukaisesti. Villilohi ry ajaa henkitoreissaan olevien vaelluskalakantojen elvytystä, tuntemista ja valistusta sekä puolustaa niiden ja jokivartisten elinvoimaa ja kestävää kalastusta.

Velvoitteet ajantasaisiksi

Yhdistys pyrkii edesauttamaan kaikkien padottujen vesistöjen kalatalousvelvoitteiden muuttamista EU:n vesipuitedirektiivin edellyttämään tilaan. Tässä tehtävässä huomioidaan kaikkien vaelluskalakantojen parhaat mahdolliset luonnonmukaiset ratkaisut eri kalojen ylös ja alas kulkuun ensisijaisesti luonnonmukaisilla ohitusuomilla, kutu- ja poikastuotantoalueiden varmistamiseen, kuivien uomien ja vesivoimaloiden ympäristövirtaamiin ja vesivoimaloiden katkokäytön lopettamiseen / vähentämiseen, joki- ja purokunnostuksilla, valistuksella, kalastusrajoituksilla ja kestävän kalastuksen kalastussäännöillä sekä maankäytön haittojen ennaltaehkäisyillä.

Valuma-alueet kuntoon

Yhdistyksen tarkoituksena on padottujen vesistöjen ja valuma-alueiden osalta toimia niin, että maksimaalisesti ja viipymättä ryhdytään korjaustoimenpiteisiin, joilla saadaan palautettua luonnolliset ja tarvittaessa tuetut vaelluskalakannat padottuihin vesistöihin. Yhdistys toimii ja vaikuttaa siten, että joella tai vesistöjen valuma-alueella toimiva sähköntuottaja tai muu vesistön tilaan säännöstelyllä tai muilla vahingollisilla toimilla vaikuttava taho ensisijaisesti vastaa haitoista ”ns. haitanaiheuttaja maksaa” -periaatteen mukaisesti joen ja vesistön korjaustoimenpiteiden aiheuttamista velvoitemuutoksien ja ympäristölupien tai muiden toimien taloudellisista kustannuksista.

Kestävää kalastusta

Villilohi ry edistää kestävän kalastuksen periaatteita, joilla vaalitaan elinvoimaisia vaelluskalakantoja muun muassa edistämällä ns. kutuvaltioperiaatetta, vaikuttamalla EU:n Itämeren kalastuskiintöihin, Atlantin ja Barentsinmeren kalastuskiintiöihin, meri- ja rannikkokalastuksen aikajaksoihin ja kiintiöihin, jokialueiden verkkokalastukseen ja kalakiintiöihin sekä yleisiin kalastusrajoituksiin ja kalastussääntöihin. Yhdistys toimii alueellisilla, kansallisilla, kansainvälisillä foorumeilla tavoitteiden edistämiseksi.

VILLILOHI OPEN

Villilohi OPEN-webinaarit tuovat virtavesien puolustajat yhteisen pöydän ääreen! Mukana asiantuntija-alustukset ja keskustelua.

Liity jäseneksi


Tervetuloa vaikuttamaan virtavesien ja vaelluskalojen puolesta tehtävään työhön. Mukaan pääset täyttämällä ja lähettämällä lomakkeen.

Villilohi ry hallitus 2021

Mika Suutari-Jääskö, puheenjohtaja

Kari Kilpimaa, 1. varapuheenjohtaja 

Veikko Rantala, 2. varapuheenjohtaja

Mika Flöjt 3. varapuheenjohtaja

Sami Myllymäki sihteeri

Anne Ollila

Samuli Tursas

Jouko Sirkkala

Juha Kellokumpu 

Rauno Virta

Khuong Le (varajäsen)