Yhteistyöverkosto vaelluskalojen ja puhtaan veden puolesta koko Suomessa

Tule mukaan!

Villilohi ry toimii vaelluskalakantojen puolustajien yhteistyöverkostona, vaelluskalojen ja vesiluonnon puhtauden edunvalvojana. Villilohi ry tulee myös edistämään vaelluskalakantojen palauttamista Suomen padottuihin jokiin EU:n vesipuitedirektiivin mukaisesti.

Villilohi ry ajaa henkitoreissaan olevien vaelluskalakantojen elvytystä, tuntemista ja valistusta sekä puolustaa niiden ja jokivartisten elinvoimaa ja kestävää kalastusta.

Lue lisää