Ajankohtaista

27.1.2022

Huolenilmaisu kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmiin liittyen

Kalatalousalueen tehtävä on toteuttaa kalastuslakia, ei tehdä esityksiä sitä vastaan. Villilohi ry on huolestunut siitä, että nyt on havaittu useiden kalatalousalueiden, varsinkin Kemijoen
vesistöalueella, käyttö- ja hoitosuunnitelmissa useita kalastuslain vastaisuuksia. Lain kirjainta ja henkeä on noudatettava. Villilohi ry vetoaa viranomaiseen, että tähän asiaan kiinnitetään erityistä huomiota.

Kiinnitimme huomiota vaelluskalojen lisääntymisalueiden kunnostamiseen, haitallisten vieraslajien istutuksiin virtavesiin, virtaveden kalakantojen luonnonmukaiseen lisääntymiseen ja vaellusesteiden ohittamiseen, jotta alueen kaupallista kalastusta ja kalastusmatkailua päästään harjoittamaan. Kalatalousalueiden tulisi myös kaikin keinoin tukea viranomaisen lakiin perustuvaa vaatimusta palauttaa vaelluskalat padottuun vesistöön.

Lue huolenilmaus kokonaisuudessa alla olevasta linkistä.

Huolenilmaus kalatalousalueiden KHS liittyen