Ajankohtaista

25.3.2022

Huomautus koskien Sierilän luukkuasemarakennuksen rakentamista

Villilohi ry huomautus koskee Kemijoki Oy:n hakemusta  luukkuasemarakennuksen rakentamiseksi. Rakennus on suunniteltu palvelemaan Sierilän voimalaitosta, jonka vesilain mukainen vesitalouslupa on rauennut ja Kemijoki Oy hakee parhaillaan lisäaikaa voimalaitoksen rakennustöiden aloittamiselle.

Tällä hetkellä Kemijoki Oy:llä ei ole lupaa voimalaitoksen rakentamiselle. Sierilän
voimalaitosta koskevan vesitalousluvan mukainen määräaika rakennustöiden aloittamiselle
on mennyt umpeen eikä  yhtiöllä siten tällä hetkellä ole voimassa olevaa lupaa rakennustöiden aloittamiselle. Näin ollen voimalaitoksen rakennuksia koskevat poikkeamislupahakemukset ovat ennenaikaisia, eikä edellytyksiä luvan myöntämiselle ole.
Poikkeamislupahakemus koskee rakentamista luonnontilaiselle ja luontoarvoiltaan erityisen
merkittävälle alueelle, jolloin perusteet poikkeamiselle pitäisi jo lähtökohtaisesti olla hyvin
tiukat. Varovaisuusperiaatetta on noudatettava. Lue huomautus kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.

 

Villilohiry_huomautus_Sierilä_poikkeamislupa