Ajankohtaista

25.3.2022

Lausunto Hyrynsalmen reitin istutusvelvoitteen toimeenpanosuunnitelmaan

Fortum Oyj:n omistamille voimalaitoksille Oulujoen vesistössä oleville voimalaitoksille on asetettu lupaehdot, joita luvanhaltija ei noudata. Kaikkia näitä voimalaitoslupia tulee EU:n vesipuitedirektiiviin ja EU:n komission kantaan perustuen korjata. Lupien tulee olla määräaikaisia. Niiden ehtojen painopiste tulee olla vesiluonnon
olosuhteiden muuttamisessa luonnon monimuotoisen elämän mahdollistamiseksi. Oulujokeen on avattava vaellusyhteys – ekologinen jatkumo. On määriteltävä ja määrättävä ekologinen ympäristövirtaama. Vesistöön on kohdistettava korjaavia toimia ja korvaavia toimia. Hävitettyjen koskien tilalle on luotava uusia virtavesihabitaatteja – tarvitaan luonnonmukaisia ohitusuomia. Vanhat uomat on vesitettävä. Kompensoivat
toimet on tehtävä siellä missä, vahinkoa on aiheutettu. Vaelluskalat ja niiden luonnollinen lisääntyminen on palautettava Oulujoen vesistöön.

Lue alta lausuntomme kokonaisuudessaan.

 

Villilohiry_lausunto_istutusvelvoite_Hyrynsalmenreitti