Ajankohtaista

14.4.2022

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi kaivoslain muuttamisesta

Kaivoslakia on uudistettava, koska nykyinen lainsäädäntö ja kaivostoiminta ei nauti yleistä
hyväksyntää yhteiskunnassa. Kaivoslakia on parannettava. Kaksi kansalaisaloitetta ja niiden
yhteensä yli 100 000 allekirjoittajaa vaativat ympäristölle parempaa suojaa. Kansalaisten
keskiössä on huoli ympäristöstä ja vesien tilasta. Kaivosten perustamisessa täytyy huomioida sen koko käyttöiän elinkaarivaikutukset, vastuiden ja velvollisuuksien tulee ulottua ensimmäisistä tutkimuksista sulkemisen jälkeiseen valvontaan saakka.

Kaivoslakia on muutettava myös Marinin hallituksen kirjauksista johtuen. Sielläkin
korostetaan kaivosten ympäristönsuojelun tason, paikallisen hyväksyttävyyden ja
vaikuttamismahdollisuuksien parantamista.

Kaiken kaivostoimintaa tähtäävän luvituksen on perustuttava lainsäädäntöön ja
valtakunnallisen viranomaisen toimintaan. Maaomistajien ja kuntien vaikutusmahdollisuutta
kaivosten lupaprosessissa vahvistettava – niillä tulee olla mahdollisuus estää kaivoksen
perustaminen maa-alueilleen.

Kaivoksista saatavat tuotot ja maaperän rikkaudet eivät saa valua ulkomaille haittojen
jäädessä paikallisten ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan vastattaviksi. Lue koko lausunto alla olevasta linkistä.

Villilohi ry – lausunto kaivoslakia koskien