Ajankohtaista

29.8.2023

Kemijoen Taivalkoskella on keskityttävä olennaiseen

Villilohi ry on antanut lain mahdollistaman muistutuksen Kemijoki Oy:n jättämään hakemukseen Kemijoen Taivalkosken teknisestä kalatiestä, jota hakemuksessa kutsutaan ”kalauomaksi”.

Kemijoki Oy vastustaa viranomaisen lakiin perustuvaa vaatimusta vaelluskalojen tehokkaasta ja toimivasta vaellusyhteydestä, joka tähtää luonnollisesti lisääntyvien kantojen palauttamiseen.

Niinpä Kemijoki Oy onkin päättänyt hakea voimalaitosluvasta irrotetulle vapaaehtoiselle tekniselle ratkaisulle toteutuslupaa. Se haluaa sijoittaa rakennelmansa Taivalkosken voimalaitosalueen ainoalle maastokohdalle, johon toimiva vaellusyhteys voidaan asiantuntijoiden mukaan toteuttaa.

Villilohi ry vaatii muistutuksessaan, että
-alueen paras maastokohta on säästettävä sille ohitusratkaisulle, joka täyttää lain, oikeuden ja ennen kaikkea biodiversiteetin vaatimukset
-Pohjois-Suomen aluehallintoviranomaisen on ratkaistava ensin Lapin Ely-keskuksen vuonna 2017 vireille hakema kalatalousvelvoiteasia ja vasta sitten myöhemmin vireille tulleet vapaaehtoiset voimalaitoslupiin kuulumattomat hankkeet
-on toteutettava ekologinen jatkumo, on määriteltävä ja määrättävä ekologinen ympäristövirtaama, siis kaikille lajeille toimiva vaellusyhteys.