Ajankohtaista

22.10.2021

Muistutus Kemijoen kalatalousvelvoitemuutoksista

Kalatalousviranomainen käynnisti 2017 aiheellisesti kalatalousvelvoitteiden muutosprosessin muuttuneiden olosuhteiden ohjaamana. Tutkijat olivat päätyneet näkemykseen, jossa vesivoimayhtiöille aiemmin määrätyt kalatalousvelvoitteet oli todettu noin 7-kertaisesti liian pieniksi. Villilohi ry jätti keväällä 2021 muistutuksen Kemijoen velvoitemuutokseen liittyen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon. Sen keskeisenä sisältönä ovat velvoitteiden ajantasaistaminen, vaellusyhteyden palauttaminen, vesipuitedirektiivin edellyttämät toimet, kalastuslain muutokset, sähkömarkkinoissa tapahtuneet muutokset, biodeversiteettivaje sekä, ei suinkaan vähäisinpänä, yleisessä mielipiteessä ja arvostuksissa tapahtuneet muutokset.

Villilohi ry – Muistutus kalatalousvelvoitteet Kemijoki PSAVI 21.4.2021