Ajankohtaista

12.12.2021

Lausunto Keski-Kemijoen käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotukseen

Villilohi ry antoi lausuntonsa Keski-Kemijoen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotukseen. Kiinnitimme huomiota, että kalastuslain vaatimukset alueen kalavarojen
kestävän ja monipuolisen tuoton ja käytön sekä biologisen monimuotoisuuden turvaamisesta ja  vapaa-ajan
sekä kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksien edistämisestä tulee huomioiduksi. Alkuperäisessä ehdotuksessa näin ei ole ja erittäin vakavana puutteena Villilohi ry näkee sen, että ehdotus suorastaan laiminlyö Vanttauskoski
– Rovaniemi jokivälin käsittelyn. Lausuntomme kokonaisuudessa alla olevassa linkissä.

Lausunto_KHSehdotus_Keski-Kemijoen kalatalousalue_16.11.2021