Ajankohtaista

15.1.2022

EU-komissaarin vastaus eduskuntapuolueiden Lapin piirien vetoomukseen

Eu:n ympäristöstä, valtameristä ja kalastuksesta vastaava komissaari Virginijus Sinkevičius vastasi henkilökohtaisella kirjeellään Lapin piirien tekemään vetoomukseen lohen palauttamiseksi Kemijoen vesistöön. 

”Luotamme siihen, että Suomen viranomaiset kaikilla tasoilla ovat tietoisia vesipuitedirektiivin mukaisista velvoitteista.
puitedirektiivin velvoitteista ja soveltavat lainsäädäntöä täysimääräisesti.” (käännös kirjeotteesta)