Ajankohtaista

10.10.2021

Lausunto Lappi-sopimukseen

Villilohi ry on jättänyt lausunnon Lappi-sopimukseen.

Lappi-sopimus on lain määräämä dokumentti, jossa on yhdistettynä Lapin maakuntaohjelma ja maakuntasuunnitelma yhdeksi asiakirjaksi.

Lappi-sopimus on kehittämisstrategia, joka esittää kokonaiskuvan maakunnan strategisesta kehittämisestä ja rahoituksen suuntaamisesta maakunnassa, sekä pitkän tähtäimen tulevaisuuskuvat.

On tärkeää, että Kemijoen vesistön tila ja biodiversiteetti tulee huomioiduksi Lappi-sopimuksessa. Vähimmäistaso on tietysti lain vaatimusten täyttäminen. Esitetyssä luonnoksessa tämä ei tapahdu.

Villilohi lausunto – Lappisopimus 2022-2025