Ajankohtaista

12.11.2022

Lausunto Ala-Kemijoen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaan

Villilohi ry lausui ELY-keskuksen kalatalousviranomaiselle Ala-Kemijoen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaan liittyen ja esitti, että asia olisi palautettava uudelleen valmisteltavaksi. Keskeisiä parannusehdotuksia esitettiin erityisesti vieraslajien istutuskäytäntöön ja vaelluskalojen palauttamiseen liittyviin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin.