Ajankohtaista

15.6.2024

Lausunto pumppuvoimalasuunnitelmista Kemijärvelle

Villilohi ry jätti määräaikaan mennessä 14.6.2024 lausunnon Kemijoki Oy:n käynnistämän Ailangan pumppuvoimalahankkeen ympristövaikutusten arviointiohjelman toteuttamisesta.

Lausunnossa Villilohi ry pyytää hankkeesta julkisuuteen seikkaperäisiä luonnoksia ja taloudellisia laskelmia.

Villilohi ry pyytää viranomaista edellyttämään hankkeeseen aikovalta suljetun vesikierron toteuttamista.

Villilohi ry pyytää hankkeeseen aikovan tarkkaa selvitystä säännöstelykäytännöistä, niiden vaikutuksista Kemijärveen ja Kemijokeen sekä voimalaitoslupien muuttamistarpeiden selvittämistä.

Villilohi ry muistuttaa, että ekologisesti haitallinen lyhyaikaissäännöstely on lähtökohtaisesti aina kiellettyä.  

Aiotusta hankkeesta tiedetään liian vähän asiallisen yhteiskuntakeskustelun käymiseksi. Silti hanketta ryhdytään veromaksajan resurssein selvittämään.Villilohi ry muistuttaa viranomaista, että hakijalla on juuri äskettäin kariutunut Sierilän vesivoimahanke siihen, että yli 20-vuotisen lupaprosessin aikana hakija ei kyennyt hoitamaan hankkeensa dokumentaatiota lain ja lupiensa vaatimalle tasolle. Yhteiskunnallinen voimavarojen haaskaaminen ja yleisön piinaaminen oli kohtuutonta. Nyt viritteillä olevasta hankkeesta ei pidä kehittää samanlaista näytelmää.

Kuva Juha Ylitalo, Narkilahti