Ajankohtaista

12.11.2022

Lausunto Rajapalojen kaivoshankkeen osayleis- ja vaihemaakuntakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmiin.

Villilohi ry lausui yhdessä Rajat Lapin kaivoksille ry:n kanssa Rajapalon kaivoshankkeeseen liittyen. Lausunnot osoitettiin Rovaniemen kaupungille, Ylitornion kunnalle ja Lapin Liitolle. Keskeisenä vaatimuksena on, että vaikutusalueen kuntien ja Lapin liiton ei tule laatia kaivostoimintaa mahdollistavaa kaavaa Rajapalojen alueelle.