Ajankohtaista

30.10.2022

Lausunto Suhangon kaivoshankkeen purkuputkesta

Kemijoen vesistöllä on tehty vesistönparannuksia, jotta joen vahingoitettu ekosysteemi
toipuisi. Lainsäädäntö edellyttää ekologisen jatkumon avaamista koko Kemijoen vesistöön.
Kalatalousviranomainen hakee lakiin perustuen muutosta Kemijoen vesistön
kalatalousvelvoitteeseen ja asettaa tavoitteeksi luonnollisesti lisääntyvien vaelluskalakantojen
palauttamisen. laki edellyttää ekologisen jatkumon avaamista ja ekologisen
ympäristövirtaaman määrittelemistä ja määräämistä. Prosessi on jo käynnissä

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa tulee ratkaista se ristiriita, että Ala-Kemijoen ja
koko Kemijoen tilaa tulee lain mukaan parantaa, mutta esitetty jätteiden purkuputki heikentää
sitä. Edelleen ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa tulee ratkaista se ristiriita, että lakiin
perustuen Kemijoen vesistöön on palautettava vaelluskalojen luonnollisesti lisääntyvät
kannat, mutta kaivosjätteiden purkuputki tuottaa kaloille vaarallisia jätteitä jokiveteen