Ajankohtaista

25.3.2022

Muistutus Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotukseen

Villilohi ry on jättänyt muistutuksen Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavehdotukseen.

Yhdistys edellyttää, että kaavaehdotuksessa huomioidaan paremmin ympäristön nauttima
lainsuoja, myös EU:n lainsäädännön osalta. Kaavaehdotuksessa on otettava huomioon
Lapin liiton valtuuston Lappisopimuksessa 2022-2026 ilmaisema tahto biodiversiteetin
tilasta, virtavesiluonnon tilasta ja vaelluskalojen luonnollisen kierron palauttamisesta
padottuihin vesistöihin. Kansallinen kalatiestrategia on vanhentumattomilta osin
huomioitava kaavaehdotuksessa. Suomen kansainväliset sitoumukset ympäristön tilan
vaalimiseksi on huomioitava.

Kaivosten osalta Villilohi ry vaatii, että mikäli kaavaan ehdotetaan kaavoitettavaksi kaivosalueita, niin niille jokaiselle erikseen ja kaikille yhdessä on osana maakuntakaavoitusprosessia laadittava vaikutusarvio, jossa myös ympäristön kumulatiivinen kuormitus on huomioitu. Mikäli arviota ei ole asianmukaisesti toteutettu, niin kyseisiä kaavamerkintöjä ei voida tehdä.

Lisäksi muistutuksemme vaatii lisättäväksi useita kohtia vesistöjen tilan ja niiden käytettävyyden parantamiseksi ja kalojen vaellusyhteyksien avaamiseksi ja uusien patohankkeiden estämiseksi. Lue muistutuksemme kokonaisuudessa alta.

Villilohiry_Muistutus_Lapin maakuntakaavaehdotus