Ajankohtaista

11.11.2022

Oikaisuvaatimus Sierilän voimalaitoksen tarkkailusuunnitelmaan

Villilohi ry on tehnyt oikaisuvaatimuksen Lapin Ely -keskuksen tekemään
päätökseen tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä (LAPELY/5/2019).


Kyseessä on Lapin ELY-keskuksen päätös Kemijoki Oy:n Sierilän voimalaitoksen
rakentamisen ja käytön, vesistön säännöstelyn sekä töiden aloittamislupaa
koskevan käytönaikaisen tarkkailusuunnitelman hyväksyminen, johon Villilohi ry hakee muutosta.