Ajankohtaista

4.3.2024

P-S AVI on viivytellyt aiheettomasti

Villilohi ry ja Olli-Pekka Salminen ovat kannelleet tahoillaan oikeuskanslerille Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa vuodesta 2017 alkaen vireillä olleen Kemijoen kalatalousvelvoiteasian kohtuuttoman hitaasta käsittelystä. Oikeuskansleri on käsitellyt molemmat kantelut samassa yhteydessä.

Päätöksessään apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on laillisuusvalvojana antanut Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle moitteet asian viivytyksellisestä käsittelystä.

”Asian käsittelyaika on ollut asian laatu ja laajuus huomioon otettunakin huomattavan pitkä, eikä aluehallintoviraston prosessinjohto ole tukenut asian viivytyksetöntä käsittelyä. Asia on edelleenkin aluehallintovirastossa kesken, vaikka kirjeenvaihto asianosaisten välillä asiassa on päättynyt jo yli kahdeksan kuukautta sitten. Käsittelyä on pidettävä aiheettomasti viivästyneenä”, Puumalainen toteaa päätöksessään.

Kemijoen kalatalousvelvoitteen muuttamisessa on kysymys siitä, että Lapin ELY-keskus kalatalousviranomaisena edellyttää lakiin perustuen ja voimalaitoslupiin kirjaten vaellusyhteyden avaamista lohelle ja muille vaelluskaloille Kemijoen vesistöön. Tavoitteena on palauttaa ja mahdollistaa vaelluskalojen luontainen elinkierto Kemi- ja Ounasjoessa.

Viranomaisten on toimittava viivyttelemättä, erityisesti silloin kun on kysymys uhanalaisen elämän varjelemisesta. Laki, oikeus ja biodiversiteetti edellyttävät ekologisen jatkumon avaamista ja ekologisen ympäristövirtaaman määrittämistä ja määräämistä Kemijoen vesistöön, jota nyt luontokatoa aiheuttaen padotaan, toteavat kantelijat.

Tutustu oikeuskanslerin ratkaisuun tästä.