Ajankohtaista

10.11.2021

Lausunto Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmaluonnokseen 2022-2025

Villilohi ry on jättänyt lausunnon Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmaluonnokseen 2025-2025.

Pohjois-Pohjanmaan rannikkovesialasta ainoastaan 18% on hyvässä tilassa. Oulun edustalla uloimpien vesialueiden tilaluokka on laskenut tyydyttävästä välttävään. Puolet maakunnan jokivesistä on alle hyvän luokitustason. Tilanne on hälyttävä, tähän olemme ottaneet kantaa.

Villilohi ry esittää, että valuma-alueille tehtävissä kunnostuksissa kiinnitetään erityistä huomiota vesistöjen tilan kohentamiseksi. Haluamme nostaa esille myös luonnon monimuotoisuuden vähenemisen, joka on yksi keskeisimmistä haasteista. Esitämme kalatalousvelvoitteiden muutosprosessien aloittamista maakunnan vaelluskalajoilla Oulujoelta alkaen luontaisen lisääntymisen palauttamiseksi osaksi kannanhoitoa, perinnöllisen monimuotoisuuden ja kalastuksen turvaamiseksi. 

Villilohi ry edellyttää kirjattavaksi, että ekologinen jatkumo on ulotettava merialueelta
vaelluskalavesistöjen latvoille saakka ja vaellusesteisiin on asetettava ja toteutettava ekologiset
ympäristövirtaamat. Villilohi ry muistuttaa, että näiden perusteeksi on tullut runsaasti uutta tietoa,
toimivia toimenpidevaihtoehtoja on olemassa ja niitä käsitellään esimerkiksi Oulujoen osalta
vesistövisiotyössä, jossa Fortum tekee parhaillaan Oulujoella lisääntymisalueselvitystä.

Villilohi ry – Lausunto Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmaan 2022-2025