Ajankohtaista

25.11.2022

Rovaniemen ja Itä-lapin maakuntakaavan hyväksymistä koskeva valitus.

Lapin Liitto on valmistellut Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan. Kaava on
valmistelultaan ja sisällöltään puutteellinen, eikä täytä lain vaatimuksia.
Lapin liiton valtuuston on kaavan päätöksellään hyväksynyt. Päätöksellä on hyväksytty lain
vaatimukset täyttämätön kaava, joka on myös Lappi-sopimuksen vastainen.
Villilohi ry pyytää hallinto-oikeutta kumoamaan Lapin liiton valtuuston tekemän päätöksen,
jolla se hyväksyy Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan. Villilohi ry pyytää hallinto-oikeutta
palauttamaan kaavan uudelleen valmisteluun.