Ajankohtaista

7.10.2021

Tietopyyntö Kemijoen vesienhoitosuunnitelmaan

Lapin Ely – keskuksessa toimiva ympäristö ja luonnonvarat vastuuslueen viranomainen on haluton korjaamaan Kemijoen vesienhoitosuunnitelman virheitä. Villilohi ry on jättänyt asiasta tietopyynnön.

Virheistä raskain liittyy Sierilään. Kemijoen luonnonvaroiltaan rikas ja täysin rakentamaton osuus Kemijokea on virheellisesti määritelty rakennetuksi vesistöksi. Villilohi ry on vaatinut, että Sierilän osuus on todellisuuden mukaisesti erotettava omaksi muodostumakseen.

Villilohi ry on vaatinut Kemijoen vesienhoitosuunnitelman luonnokseen kaudelle 2022 – 2027 myös, että erillislailla ja Natura 2000-ohjelmalla suojeltuun Ounasjokeen laskevaan Loukiseen on erotettava erillinen vesimuodostuma sille osuudelle, johon Kittilän kultakaivos purkaa jätevetensä. Lain mukaan vesimuodostuma on erillinen ja merkittävä vesistön osa, johon kohdistetaan toimenpiteitä ja seurantaa, ettei vesistön tila heikkene.

Villilohi ry korostaa, että ympäristöviranomaisen tehtävä varjella ympäristöä ja sen tilaa. Tätä myös EU:n vesipuitedirektiivi viranomaiselta edellyttää.

Jättämällä tietopyynnön viranomaiselle Villilohi ry pyrkii vaikuttamaan siihen, että vastuuviranomainen tekisi nyt ajallaan sen, mikä sen velvollisuus on.

Jättämällä tietopyynnön Villilohi ry myös valmistautuu valittamaan hallintotuomioistuimeen puutteellisesti valmistellusta Kemijoen vesienhoitosuunnitelmasta, mikäli viranomainen ei toteuta lakiperusteisia korjauksia.

Tietopyyntö Lapely koskien Kemijoen vesienhoitosuunnitelmaa 2022-2027