Ajankohtaista

16.1.2023

Vaatimus kalatalousvelvoitteiden asettamiseksi Vuoksen vesistöön

Villilohi ry, Imatran seudun perhokalastajat ry ja Fish and Trips Imatra ovat esittäneet Varsinais-Suomen ELY-keskukselle, että se vastaavana kalatalousviranomaisena, ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin, jotta RiverGo-hankkeen esitykset kalatalousvelvoitteiksi tulisivat oikeusteitse määrätyksi Vuoksen Tainionkosken ja Imatrankosken voimalaitoslupien haltijalle Fortum Oyj:lle.

Voimatalouden ja säännöstelyjen vaikutuksia tutkittiin Vuoksella laajasti ja
perusteellisesti RiverGo-hankkeen toimesta vuosina 2019-2022. Tutkimustietoon
nojaten Luonnonvarakeskus arvioi Vuoksen kalataloudelle aiheutuneet vahingot ja
teki esityksen Tainion- ja Imatrankosken voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden
ajantasaistamiseksi (kts. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 37/2022).
Toiminnanharjoittajan, Fortum Oyj:n, nykyiset velvoitteet ovat merkittävästi
alimitoitettuja voimayhtiön aiheuttamaan ja RiverGo-hankkeen osoittamiin haittoihin
nähden. Tähän ongelmaan tuleekin reagoida pikaisesti yleisen kalatalousedun nimissä.