Ajankohtaista

11.11.2022

Vaatimus maa-aineksen ottokiellosta ennen lainvoimaista päätöstä

Villilohi ry hakee Sallan ja Kuusamon alueella olevan Oulankajoen vesistöalueen vaikutuspiirissä toimivalle maa-ainestuotantolaitokselle toimintakieltoa ennen vaadittavien ympäristölupien käsittelyä.