Ajankohtaista

12.9.2023

Vahvasti suojeltu laji lisääntyy suunnitellun Sierilän voimalaitoksen vaikutusalueella

Villilohi ry on tehnyt viranomaiselle ilmoituksen 2.7.2023 havaitusta vastakuoriutuneesta kirjojokikorentonaaraasta Sierilään suunnitellun voimalaitoksen vaikutusalueella.

Korento on valokuvattu todistajien läsnäollessa ja lajimääritys on varmistettu kokeneen luontokartoittajan toimesta. Kirjojokikorento on EU:n luontodirektiivin liitteiden II ja IV (a) sudenkorentolaji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen ovat luonnonsuojelulailla kiellettyä.

Villilohi ry muistuttaa, että kirjojokikorennon suojelu havaintoalueella astuu voimaan heti, kun tieto havainnosta on viranomaiselle toimitettu ja yhdistys edellyttää viranomaista ryhtymään kaikkiin välittömiin toimiin, joita lajin suojaaminen vaatii.

Mitään Sierilään suunnitellun vesivoimalaitoksen rakennustöitä vaikutusalueella ei voida aloittaa ennen mahdollisten poikkeuslupien lainvoimaisuutta. Poikkeuslupia ei voida käsitellä tai myöntää ilman asianmukaista, kattavaa ja oikeaan aikaan tehtyä inventointia.

Kuva: Elise Soudunsaari