Ajankohtaista

4.9.2023

Villilohi ry tukee viranomaisen hakemusta Kymijoen kalatalousvelvoitteisiin

Kalatalousviranomainen hakee muutosta Kymijoen länsihaaran vesivoimalaitosten kalatalousvelvoitteisiin (VARELY/181/2023 ja VARELY/182/2023).

Villilohi ry tukee Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hakemusta ja korostaa, että Ahvenkosken ja Klåsarön nykyiset kalatalousvelvoitteet ovat vanhentuneet, eivätkä missään tapauksessa vastaa lain, oikeuden ja biodiversiteetin vaatimuksia. Olosuhteissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia, kuten hakemuksessa todetaan. Viranomainen on oikeassa hakiessaan muutoksia, mutta kuitenkin liian varovainen. Villilohi ry on muistutuksessaan kiinnittänyt tähän huomiota.

EU:n vesipuitedirektiivin vaatimukset on täytettävä. Luonnon monimuotoisuus on varmistettava. Kaikki vaellusesteet on poistettava. Mikäli joitakin esteitä ei voida poistaa, on ne ohitettava kaikille lajeille sopivilla ja toimivilla luonnonmukaisilla ohitusuomilla – on siis luotava ekologinen jatkumo.

Ohitusratkaisun lisäksi velvoitteen tulee sisältää ekologisen ympäristövirtaaman lisääminen kalatalousvelvoitteeseen.

Hakemusta käsittelevän päätöksentekijän, Etelä-Suomen aluehallintoviraston, on määrättävä enemmän kuin kalatalousviranomainen hakee. Lain velvoitteet on täytettävä.