Ajankohtaista

10.2.2023

Visiota paremmasta Oulujoesta ollaan kadottamassa!

Alusta lähtien mukana olleet kansalaisyhteiskuntaa edustavat järjestöt Pelastetaan vaelluskalat ry, Suomen luonnonsuojeluliitto Pohjois-Pohjanmaa ry, Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry, ja Villilohi ry esittävät vahvan kritiikin sekä visiotyöskentelyä että valmistumassa olevaa visiota kohtaan.

Oulujoen vesistössä on parin vuoden ajan ollut käynnissä ARVOVESI-hanke, jonka päätavoitteena on tuottaa visio Oulujoen vesistöalueen tulevaisuudesta.

Erityinen epäkohta on, että pakottavaa oikeutta olevan EU:n vesipuitedirektiivin vaatimukset vesistön ekologisen tilan parantamiseksi jätetään visiossa täysin huomioimatta. Toinen merkittävä epäkohta on, että vision aikana tuotettua hyvää ja käyttökelpoista asiantuntijatyötä ei ole hyödynnetty biodiversiteetin eduksi. Oulujoen vesistössä tulee toteuttaa ekologisen jatkumon ja ekologisen ympäristövirtaaman turvaava esteettömyys.

Vapaaehtoista yhteistyötä korostava visiotyöskentely on jäänyt vesivoimalaitosten panttivangiksi. Yhtiöille on annettu veto-oikeus.

Visiotyöskentelyn tulisi toteuttaa lainsäädäntöä korostavaa näkökulmaa ja sovittaa vapaaehtoinen yhteistyö lainsäädännön määrittämiin kehyksiin. Nyt on toimittu juuri päinvastoin – lainsäädännön vaatimukset on alistettu haitanaiheuttajien tahdon alle.

Tarkoituksena oli tuottaa visio millainen Oulujoen vesistö voisi olla vuonna 2035.

Nyt on syntymässä visio siitä, miten vesistön vuonna 1948 patojen rakentamisella vahingoitettu tila voitaisiin säilyttää muuttumattomana.

Mikäli Oulujoen vesistö ja visio sen tulevaisuudesta halutaan pelastaa, niin suunnan on muututtava.