Ajankohtaista

30.7.2021

Kannanotot vesienhoitosuunnitelmiin

Eu:n vesipuitedirektiivi edellyttää  vesien hyvän tilan saavuttamista. Vesienhoitosuunnitelmissa esitetään tietoa vesistöjen tämän hetkisestä tilasta ja kuulemisaika päättyi 14.5.2021.

Villilohi ry:n on lausunut seuraavien vesistöalueiden vesienhoitosuunnitelmista  vesienhoitokaudelle 2022-2027.

Villilohi ry – Lausunto Iijoen vesienhoitosuunnitelmasta 2022-2027

Villilohi ry – Lausunto Kemijoen vesienhoitosuunnitelmasta 2022-2027

Villilohi ry – Lausunto Kiiminkijoen vesienhoitosuunnitelmasta 2022-2027

Villilohi ry – Lausunto Oulujoen vesienhoitosuunnitelmasta 2022-2027

Villilohi ry – Lausunto Pohjois-Savon vesienhoitosuunnitelmasta 2022-2027

Villilohi ry – Lausunto Tornionjoen vesienhoitosuunnitelmasta 2022-2027